Wdrożenie infrastruktury sieciowej

Okablowanie budynku z gwarancją na system okablowania.


Wdrażanie TIK w szkołach jest szansą usprawnienia warunków do nauki zarówno dla uczniów jak i pracy nauczycieli. Najlepiej pokazał to pilotaż programu Cyfrowa Szkoła. Chcemy zaproponować każdej Szkole w Polsce system obsługi infrastruktury IT rozwijający się wraz z potrzebami cyfrowymi szkoły w przyszłości i realizujący wszystkie jej warianty w tym model odwróconej klasy, nauka na odległość i indywidualizacja nauczania.


Zamierzamy to osiągnąć poprzez budowanie szkolnych sieci bezprzewodowych w Państwa placówkach. Chcemy zaproponować budowanie standardów informatycznych każdej Szkole w Polsce.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją programu „NETENGINE - Partnerstwo dla edukacji”.


NETENGINE poprzez swoich dedykowanych partnerów może zapewnić wykonawstwo wszelkich robót teletechnicznych potrzebnych do uruchomienia całej infrastruktury.